Osman KURT

Kendime Not

ASP.Net de Multiupload Olayı

Evet arkadaşlar bugün size asp.net de çokcakullandığımız bir olayın kısa yolunu alnatıcam. Eminim ki hepiniz yaptığınız siteler de yada projelerde resim yada dosya uploadı yapmışınızdır ve bunları tek tek yapmak çok sıkıcı bir iştir. İşte bu kodlar ve yazılımcının mahareti tam burada devreye giriyor ve işte multiupload kodları :D

İlk olarak projemizi oluşturalım ve default sayfamızı tasarlamay başlayalım.

<asp:Panel ID="Panel1" runat="server">

        </asp:Panel>

        <br />

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" onclick="Button1_Click" /><br />

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>


Şimdi ise default.aspx.cs satfasınayazıcamız kodlara bakalım;

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        for (int i = 1; i <= 3; i++)//10 kere dön 
        {
            FileUpload myFileUpload = new FileUpload();//Yeni File Upload Kontrolünin instance'ni al 
            myFileUpload.ID = "Upload_" + i;//Erismek için ID'ni belirle 
            this.Panel1.Controls.Add(myFileUpload);//Kontrolü panel içine ekle 
        }
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        FileUpload myFileUpload;
        for (int i = 1; i <= 3; i++)
        {
            myFileUpload = ((FileUpload)Panel1.FindControl("upload_" + i.ToString()));
            if (myFileUpload.HasFile)
            {
                myFileUpload.SaveAs(Server.MapPath("images/" + myFileUpload.FileName));
                OleDbConnection cnn = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\db.mdb;Persist Security Info=True");
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("insert into Resim (Resim) values ('" + myFileUpload.FileName + "')", cnn);
                cnn.Open();
                cmd.ExecuteNonQuery();
                cnn.Close();
            }
        }
        Label1.Text = "İşlem Başarıyla Gerçekleşti";
    }

Kodlarımız bu kadar arkadaşlar üst kısımda ki kodları eksiksiz bir şekilde yazdığımız da sizde artık resim upload etmenin kolaylığına varacaksınız.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

 

Loading