Osman KURT

Kendime Not

ASP.Net de Performans Artışı Sağlamak (1.Bölüm)

Asp.net de proje geliştiriyorsak performansın ne kadar önemli bir etken olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Çünkü kullanıcı her ekstra süre için siteden bir adım daha uzaklaşır.

Bu yazımda size ufak bir tavsiyede bulunacağım. Biliyorsunuz ki çoğu yaptığımız işlemlerde verileri geçici şekilde browser larımızda saklanır. Ne kadar çok veri saklanırsa browser'ın verimi de o kadar düşer. İşte bu yazının amacı birazda olsa browser ları bu yükten kurtarmak. Mesela sayfamızda 2 adet textbox'ımız olsun ve bu 2 textbox daki değeri lblsonuc adlı labelimizin text ekranına yan yana yazdıralım. Bu işlem çok kolay bir işlem ve bu işlemi tamamladığımız da label ekranına sonucu yazdırırken aslında 2 textboxın içinde ki değerlerinde aynı kaldığını gördük. Bu yazılar nasıl oldu da sayfa yenilendiği halde textboxların içinde yazılı kaldı. İşte burada viewstate dediğim cache ortaya çıkıyor ve verileri belleğinde saklıyor. Bunlarda projeye ekstra yük oluyor. Bunun gibi işlemleri yaptığımız sayfalarda verilerin viewstate de salanması çok saçma bu yüzden bunu engellemek gerek. Bunu da sayfamızın en yukarasında ki;

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true"
CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

 

kısmından yapıyoruz.(Benim Örneğim bu sizin ki farklılk gösterbilir, MasterPage sayfası referans alınmış bir Default.aspx sayfası.)

Bu satıra ek olarak alt kısımda ki çizgili alan gibi yapmamız yeterli olacaktır.

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true"
CodeFile="Default.aspx.cs" EnableViewState="false" Inherits="_Default" %>

 

 Görüşmek Üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker 

ASP.Net de Tabloya Veri Eklerken Son Id Değerini Yakalama

Bu yazımda asp.net de tabloya veri eklerken son id yi yakalamyı göstereceğim arkadaşlar. Bu son id nerede işimize yaracayak. Örnek vermek gerekirse bir eticaret sitesi yapıyorsunuz. Elimizde 2 adet tablomuz var ve kullanıcı kayıt olduğu zaman iki tablomuza da aynı anda kayıt yapmamız gerek ve bu tablomuzda uye ID sinin de aynı olması lazım. İşte son ID olayımız buradadevreye giriyor. İlk tabloya kaydımızı yaptıktan sonra eklenen son ID yakalayarak diğer tabloda da kullanabiliyoruz.

Örnek kodlarımız alt kısımda ki gibi burada veriyi eklme işlemini gerçekleştiriyoruz ve eklenen Son ID yi sonuc adında ki değişkenimize atıyoruz.

SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into Birinci_Tablomuz (Deger) values(@Deger); select @@identity;", baglan.baglanti);

//Ms Sql için farklı bir sorgu olarak aşağıdaki sorguyu kullanabiliriz.
// "insert into dersler_tablosu (
Deger) values(@Deger); select scope_identity();"
komut.Parameters.AddWithValue("@
Deger ", "osmankurt");

baglanti.Open();

int sonuc = Convert.ToInt32(komut.ExecuteScalar());

Response.Write(sonuc.ToString());

baglanti.Close(); 

Görüşmek üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker 

ASP.Net de Türkçe Karakter Problemi ve Çözümü

ASP.Net ile hazırladığımız web projelerinde bazı zamanlar türkçe karakter problemi yaşarız. Buda hç hoş bir durum değildir. Bu durumu aşmak için webconfig dosyaından bazı ayarlamalar yapmamız gerekmektedir. Şimdi bu ayarları sizinle paylaşacağım. Gereçkten işinize çok yarayacak bir kod parçası.

<globalization requestEncoding="iso-8859-9" responseEncoding="iso-8859-9" culture="tr-TR" uiCulture="tr" fileEncoding="iso-8859-9"/>

Görüşmek Üzere,

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker