Osman KURT

Kendime Not

Asp.Net de Toplu Mail Göndermek

Bu yazımda sizlere asp.net de toplu mail göndermeyi göstereceğim. Bu kod yaptığımız projelerde lazım olabilir. Örnek vermek gerekirse sayfanız da bülten kaydı tutuyorsunuz ve kayıt olan kişilere mail gönderme ihtiyacı duydunuz. Hepsine tek tek gönderecek değilsiniz. Böyle bir işlem ile karşı karşıya kaldığınız da bu kod bloğunu kullanabilirsiniz.

Kısaca mantığını anlatmak gerekirse normal bir mail gönderme formu ve tablomuzda tutuğumuz mail listesini döngüye sokarak tek tek okutmak.

 

using System.Net.Mail;
using System.Net;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
SmtpClient mailClient = new SmtpClient(server, port);
    NetworkCredential cred = new NetworkCredential(mail, sifre);
    mailClient.Credentials = cred;
    MailMessage contact = new MailMessage();
    contact.From = new MailAddress(mail);
    contact.Subject = txtkonu.Text;
    contact.IsBodyHtml = true;
    contact.Body = EditorIcerik.Content;

    SqlConnection cnn = new SqlConnection(@"yol");
    SqlCommand bulten = new SqlCommand("Select * from tabloadi", cnn);
    if (ConnectionState.Closed == cnn.State)
      cnn.Open();
    SqlDataReader bdr = bulten.ExecuteReader();
      while (bdr.Read())
      {
        contact.Bcc.Add(bdr["Mail"].ToString());
      }
    mailClient.Send(contact);
    bdr.Close();
    cnn.Close();

Proje Linki; OsmanKURT_TopluMail.rar (71,36 kb)

Kodlarımız bu kadar arkadaşlar.

Görüşmek üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker  | INETA K12 Speaker

Asp.Net de Table'yi Kod Taraflı Kontrol Etmek

Asp.net de proje geliştiriyorsunuz ve html tarafında table kullanıyorsunuz. Herhangi bir veriyi göstereceğiniz yada saklayacağınız zaman panel kullanıp panelin visible kısmını true,false diyerek kontrol ediyorsunuz. Ama bunu yapmanıza gerek yok.
Çünkü html tarafında table kullanırken <table> kısmı yerine <table id="osmankurt" runat="server"> dediğimiz takdirde aynı panel gibi işlev görecektir. Hem daha performanslı hem karşıklığı önleyen bir kullanım bence.

Görüşmek Üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

ASP.Net de Cookies Kullanarak Login Kontrolü Yapma

Asp.net de yapılan çoğu projede kullanıcı kontrolü bu admin paneli de olabilir, kullanımaktadır. Buralar da session dediğimiz olayı kullanabilir fakat hata vermeye müsait bir yapıdır. Sebebi session ölmesidir. Session öldüğünde yapılacak işlemler tamamlanmaz ve hata verir. Bu hatayı sayfayı belli aralıklarla refresh ederek giderebiliriz.

Şimdi anlatacağım olayda ise cookies dediğimiz olayı kullanacağız. Bu web sayfasının bilgisayar localine bir adet dosya atması ile çalışır. Bu dosya adminin ayarladığı süre boyunca localinizde kalır ve siz silmedikçe o müddet dolana kadar işlev görecektir. Bu olay hem daha mantıklı hemde performans açısından daha kullanışlıdır.

Bağlantı classımız;

 

public class baglan
  {
    public static SqlConnection baglanti = new SqlConnection(@"Data Source=.\sqlexpress;Initial Catalog=EntityDenemedb;Integrated Security=True");
  }

İlk olarak login.aspx sayfamızı tasarlayalım ve 2 adet textbıox 1 adet buton atayalım sayfaya.Butonun click olayına ise;

 

SqlConnection cnn=new SqlConnection("");
SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from SiteAyarlari", cnn);
if (ConnectionState.Closed == baglan.baglanti.State)
baglan.baglanti.Open();
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
if (txtKullanici.Text == dr["KullaniciAdi"].ToString() && txtSifre.Text == dr["Sifre"].ToString())
{
HttpCookie myCookie = new HttpCookie("osmankurt");
myCookie["Adı"] = txtKullanici.Text;
myCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(1);
Response.Cookies.Add(myCookie);
Response.Redirect("Default.aspx");
}
else
{
Response.Write(alarmVer.msjBox("Hatalı Giriş"));
}
}
dr.Close();
cnn.Close();

 

Şimdi ise default sayfamıza gelelim ve kontrolümüzü yapalım bakalım doğru çalışıyor mu?, çalışmıyor mu?

if (Request.Cookies["osmankurt"] == null)
{
Response.Redirect("Login.aspx");
}

 

Şimdi ise çıkış sayfamızın yapımına geçelim. Bir adet buton atıyoruz ve click olayına alt kısımda ki kodlarımızı yazıyoruz.

Response.Cookies["osmankurt"].Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);
Response.Redirect("Login.aspx");

 

Kodlarımız bu kadar arkadaşlar ;

Görüşmek üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker