Osman KURT

Yazılım Uzmanı | MVC Eğitmeni

C# da Excelden Listbox a Veri Aktarma

Arkadaşlar bu yazımızda elimizde bulunan herhangi bir excel dosyasından listboz a veri aktarmayı gösterecğim. Yapmamız gereken 1 adet windows form projesi oluşturmak ve içine 1 adet listboz 1 adet buton ve 1 adet opendialoh koymak. Daha sonra butonumuza çift tıklayarak al kısımda bulunan koldarımızı yazmak. Kodlarımız da kısaca xls dosyamızın kaynağını belirtiyoruz ve dosyamız içerisinde ki hangi alanlarda işlem yapacağamızı yazıyoruz. Daha sonra listbox.ıtems.add siyerek listbox elamanımızın içerisine verileri yazdırıyoruz.

openFileDialog1.Title = "Lütfen Dosya Seçiniz";
openFileDialog1.Filter = " (*.xls)|*.xls";
openFileDialog1.FilterIndex = 1;
openFileDialog1.Multiselect = true;
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
string dosya_adres = openFileDialog1.FileName; OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + dosya_adres + ";Extended Properties=Excel 8.0");
con.Open();
string sql2 = "select * from [Sayfa1$A1:A5000] ";
OleDbCommand veri2 = new OleDbCommand(sql2, con); OleDbDataReader dr = null;
dr = veri2.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{
if (dr[0] != "")
{
listBox1.Items.Add(dr[0].ToString());
}
else
{
break;
}
}
con.Close();
}

Kodlarımızı bu kadar arkadaşlar, umarım faydalı olur. Örneği sadece bu boyutuyla düşünmemek lazım. Çünkü bu ufak yazılar sizlere ve bizlere yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla var.

Görüşmek Üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

C# da Textbox içindeki Değeri Otomatik Bloklama (Ctrl+A)

Bir önceki yazımda textbox içinde ki değeri otomatik kopyalamayı göstermiştim. Bu yazımda ise textbox içine geldiğimizde Ctrl+A komutunun yaptığı bloklama işlemini otomatik olarak yapmayı göstereceğim. Buda kullanışlı bir kod :D çünkü otomatik kopyalamayı isteyen kişi kopyalama anında emin olmak için değere otomatik bloklama işleminin yapılmasını ve kopyaladığından emin olmayı istedi. bende aşşağıda ki kodu yazdım. uzatmadan kodu veriyorum;

private void txticeriking_Click(object sender, EventArgs e)
{
Clipboard.Clear();
Clipboard.SetText(txticeriking.Text);

txticeriking.SelectionStart = 0;
txticeriking.SelectionLength = txticeriking.Text.Length;
txticeriking.Focus();
}

Kodlarımız bu kadar arkadaşlar, bu kodlar veriyi hem otomatik kopyalamaya yarar hemde otomatik kopyalama anında veriyi bloklamaya yarar.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker. 

C# da Textbox İçindeki Değeri Tıklayarak Otomatik Kopyalama

Arkadaşlar küçük ama kullanışlı bir kod paylaşacağım sizinle, birçok insan artık klavyeden crtl+c yapmaya bile üşenir oldu ve biz yazılımcılardan otomatik kopyalama gibi isteklerde bulunur oldular. Aynı şeyde benim başıma geldi. Üzerinde çalıştığım bir projede otomatik kopyalama gerekti ve yaptım. Bunuda sizinle paylaşmak istedim isterseniz fazla uzatmadan kodumuza geçelim gerçekten çok kısa abir kod.

Tek yapmanız gereken textbox'ın click olayına alt kısımda ki verecğim kodu yazmanız.

private void txticeriking_Click(object sender, EventArgs e)
{
Clipboard.Clear();
Clipboard.SetText(txticeriking.Text);
}

Kodlarımız bu kadar arkadaşlar. artık textbox ın üzerine tıkladığınızda içinde ki veri otomatik olarak kopyalanacaktır.

Görüşmek üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker 

C# da Yazdığınız Programı PC Açıldığında Otomatik Başlatmak

Windows form tarafında bir programı yazdınız ve bu programı kulllanıma hazır hale getirdiniz. Ama bir problem var pc açıldığında yazdığımız olayın otomatik olarak başlaması lazım. Bunu nasıl yapıcaz peki işte bu kısa kodla. Yapmamız gereken serviceinstaller’da kod yazdığımız yere gidip,

using Microsoft.Win32;

RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(@"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", true);
key.SetValue("ProgramAdı", "\"" + Application.ExecutablePath + "\"");

İşlemimiz bu kadar arkadaşlar herhangi bir problem kalmadı.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker