Osman KURT

Yazılım Uzmanı | MVC Eğitmeni

C Sharp ile Datagridview deki Kayıtları Excele Aktarma

Bu yazımda DataGridview de listelediğimiz verileri excel dosyasına aktarmayı göstereceğim. Biliyorsunuz ki projelerimizde kullandığımız verileri bazen farklı alanlarda da kullanmamız icab edebilir. O zaman ne yapacağız database de sakladığımız verileri excel gibi programlara dökeceğiz ki hedefe ulaştırmak daha kolay olsun. Lafı zuatmadan kodlarıma geçmek istiyorum ben. İşe ilk olarak Microsoft.Office.Interop.Excel.rar (166,77 kb) dosyamızı indirdikten sonra projemize referans alarak başlayalım ve alt kısımdaki kodlarımızı cs tarafına yazalım.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  excele_aktar(dataGridView1);
}
void excele_aktar(DataGridView dg)
{
  dg.AllowUserToAddRows = false;
  System.Globalization.CultureInfo dil = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new System.Globalization.CultureInfo("en-us");
  Microsoft.Office.Interop.Excel.Application Tablo = new Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass();
  Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook kitap = Tablo.Workbooks.Add(true);
  Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet sayfa = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)Tablo.ActiveSheet;
  System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = dil;
  Tablo.Visible = true;
  sayfa = (Worksheet)kitap.ActiveSheet;
  for (int i = 0; i < dg.Rows.Count; i++)
  {
    for (int j = 0; j < dg.ColumnCount; j++)
    {
      if (i == 0)
      {
        Tablo.Cells[1, j + 1] = dg.Columns[j].HeaderText;
      }
      Tablo.Cells[i + 2, j + 1] = dg.Rows[i].Cells[j].Value.ToString();
    }
  }
  Tablo.Visible = true;
  Tablo.UserControl = true;
}

Yazımız bu kadar arkadaşlar.

Görüşmek Üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

ASP.Net de Domain Sorgulama

Arkadaşlar bu yazımızda sizlere asp.net de domain sorgulama kodlarını göstereceğim. Lafı uzatmadan hemen kodlarımıza geçelim isterseniz.

İlk Olarak sayfamızı tasarlamaya başlayalım. Sayfamızı alt kısımda ki resim gibi hazırlayalım lütfen.

Bu formumuzu hazırladıktan sonra şimdi sorgulama için gerekli kodlarımızı yazmaya başlayalım.

private TcpClient TcpC = new TcpClient();
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
img_Durum.Visible = false;
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Sorgula();
}
private void Sorgula()
{
TcpC.Connect("whois.internic.net", 43);

string strDomain = txt_domain.Text + "." + DrDLst_uzanti.Text + "\r\n";
byte[] arrDomain = Encoding.ASCII.GetBytes(strDomain);

Stream objStream = TcpC.GetStream();

objStream.Write(arrDomain, 0, strDomain.Length);

StreamReader objSr = new StreamReader
(TcpC.GetStream(), Encoding.ASCII);

string strServerResponse = objSr.ReadToEnd();

strServerResponse = Regex.Replace
(strServerResponse, "", "");

lbl_Whois.Text = strServerResponse;

TcpC.Close();

if (lbl_Whois.Text.IndexOf("No match for") == -1 || txt_domain.Text == "")
{
img_Durum.Visible = true;
img_Durum.ImageUrl = "images/hata.png";
lbl_Durum.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
lbl_Durum.Text = "Bu Domain Musait Değil Alınamaz.";
}
else
{
img_Durum.Visible = true;
img_Durum.ImageUrl = "images/tamam.png";
lbl_Durum.ForeColor = System.Drawing.Color.Green;
lbl_Durum.Text = "Domain Kullanıma Musait.";
}

}

Bu kodlarımızı da yazdıktan sonra işlemimiz tamamlanmıştır. Artık domain sorgulamasını istediğiniz yerde yapabilirsiniz.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım geliştirici ve Grafiker