Osman KURT

Kendime Not

ASP.Net ile String İfadeyi Html Tag lardan Temizleme

Yazı editörü kullanıldığı zaman örneğin fck editör vs.. bu editörlere yazılan yazıları veritabanına kaydederken html tagları ile birlikte kayıt edilir.Bazı durumlarda string ifadeden html tagları temizlemek durumunda kalırız.Bu yazımda ASP.Net de string ifade içindeki html tagları nasıl temizleriz bir inceleyelim.

Yazı editörü ile bir yazı yazdık  ve bol html taglara sahip bir içerik yazımız oluştu.Bu yazının ilk 300 karakterini html taglardan arınmış sade bir şekilde alacağız.Örnek kod yapımız aşağıdaki gibi olacaktır.

using System.Text.RegularExpressions;
string icerik = dt.Rows[0]["icerik"].ToString();
icerik = Server.HtmlDecode(icerik);
icerik = Regex.Replace(icerik, @"<!--?\w+((\s+\w+(\s*=\s*(?:"".*?""|'.*?'|[^'""-->\s]+))?)+\s*|\s*)/?>", string.Empty);
    if (icerik.Length > 300)
    {
    icerik = icerik.Substring(0, 300);
    }
lbl.Text = aciklama;

İşlemimiz bu kadar basit.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker