Osman KURT

Kendime Not

ASP.Net de Klasöre Okuma-Yazma İzni Verme

Arakadaşlar bu yazımda size asp.net de bir klasöre okuma yazma izni verilmesini sağlayan kodu göstereceğim. Bu da projelerimizde kullanabileceğimiz bir olay. Daha önceki yazılarımda bir arkadaşımız yorum yapmıştı oluşturduğumuz klasöre yazma izni verebiliyomuyuz diye. lafı uzatmadan ben kodu paylaşayım isterseniz;

Alt kısımda ki kodlarımız bu işlemi sağlayan kodlar;

string HesapAdi = string.Empty; //Izin verilecek olan oturum adi 

public void YazimIzniVer(string HesapAdi, string klasorYolu)
{
try
{
if (Directory.Exists(klasorYolu))
{
var klasor = new DirectoryInfo(klasorYolu);
var klasorGuvenligi = klasor.GetAccessControl();

var rule = new FileSystemAccessRule(HesapAdi, FileSystemRights.Write, InheritanceFlags.None | InheritanceFlags.ContainerInherit | InheritanceFlags.ObjectInherit, PropagationFlags.None, AccessControlType.Allow);

ListBox1.Items.Add(rule.IdentityReference.Value.ToString());
klasorGuvenligi.SetAccessRule(rule);
klasor.SetAccessControl(klasorGuvenligi);
Label1.Text = "Klasöre izin verildi.";
}
else
{
Label1.Text = "Klasör bulunamadı.";
}
}
catch (Exception ex)
{
Label1.Text = "asd";
}

Kodlarımız bu kadar arkadaşlar umarım faydalı olur.

Görüşmek Üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

ASP.Net’ de İstatistikleri Grafikle Göstermek

Arkadaşlar bu yazımda size web projelerimizde sakladığımız istatistiki bilgileri kullanıcıya grafik şeklinde göstermeyi anlatacağım. Biliyorsunuz artık grafikler hayatımızın vazgeçilmez objeleri oldular. Bir proje yaparken verileri kullanıcıya en hızlı ve en kolay şekilde göstermemiz lazım ve bunuda bu yazımda paylaştığım bilgilerle yapmak en doğrusu sanırım.

Lafı uzatmadan olaya geçeyim ben isterseniz. İlk olarak buradan WebChart.dll (160,00 kb) dosyamızı indirerek oluşturduğumuz ASP.Net(2.0) projemize referans alıyoruz. Daha sonra visual studio programımızın toolbarına referans olarak aldığımız dll dosyamızı ekliyoruz. Default.aspx sayfamızda ilk ekran görüntümüz oluşmuş bulunmakta.

 

Şimdi önemli kısma geldik, kod tarafımızda yapacağımız değer kontrolleriyle son görüntümüzü elde edeceğiz ve işlemi sonlandıracağız.

Şimdi Default.aspx.cs sayfamıza geliyoruz form load olayımıza alt kısımda ki kodlarımı yazıyoruz.

PieChart chart = new PieChart();
chart.Data.Add(new ChartPoint("Osman", 10));
chart.Data.Add(new ChartPoint("Kurt", 15));
chart.Data.Add(new ChartPoint("Kariyersoft", 50));

ChartControl1.Charts.Add(chart);
ChartControl1.RedrawChart(); 

Bu kodlarımızı da yazdık ve şimdi f5 yaparak projemizi çalıştıralım.Şimdi aldığımız ekran görüntüsü aşşağıda ki gibi olacak.

 

Gördüğünüz gibi projemiz çalışmakta isterseniz değerleri değiştirerek kontrol edebilir,doğruluğundan emin olabilirsiniz.

Görüşmek üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

ASP.Net ile String İfadeyi Html Tag lardan Temizleme

Yazı editörü kullanıldığı zaman örneğin fck editör vs.. bu editörlere yazılan yazıları veritabanına kaydederken html tagları ile birlikte kayıt edilir.Bazı durumlarda string ifadeden html tagları temizlemek durumunda kalırız.Bu yazımda ASP.Net de string ifade içindeki html tagları nasıl temizleriz bir inceleyelim.

Yazı editörü ile bir yazı yazdık  ve bol html taglara sahip bir içerik yazımız oluştu.Bu yazının ilk 300 karakterini html taglardan arınmış sade bir şekilde alacağız.Örnek kod yapımız aşağıdaki gibi olacaktır.

using System.Text.RegularExpressions;
string icerik = dt.Rows[0]["icerik"].ToString();
icerik = Server.HtmlDecode(icerik);
icerik = Regex.Replace(icerik, @"<!--?\w+((\s+\w+(\s*=\s*(?:"".*?""|'.*?'|[^'""-->\s]+))?)+\s*|\s*)/?>", string.Empty);
    if (icerik.Length > 300)
    {
    icerik = icerik.Substring(0, 300);
    }
lbl.Text = aciklama;

İşlemimiz bu kadar basit.

Görüşmek Üzere;

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker