Osman KURT

Kendime Not

ASP.Net de Calender Kullanımı

Tarih olaylarında web sayfalarımızda kullanmamıza yarayacak bir araçtır calender. Çok kullanışlı bir yapısı ve kasmayan bir performansıyla biz developer ve kullanıcılara zorluk çıkarmayan bir işlevselliğe sahiptir.
Lafı uzatmadan gelelim kullanımına;
Öncelike default.aspx sayfamıza

<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server" ShowGridLines="True" BorderColor="Gray"
Font-Names="Verdana" Font-Size="8pt" Height="200px" ForeColor="#663399" DayNameFormat="FirstLetter"
Width="220px" BackColor="#FFFFCC" BorderWidth="1px" OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged"
CellPadding="0">
<TodayDayStyle ForeColor="White" BackColor="#FFCC66"></TodayDayStyle>
<SelectorStyle BackColor="#FFCC66"></SelectorStyle>
<NextPrevStyle Font-Size="9pt" ForeColor="#FFFFCC"></NextPrevStyle>
<DayHeaderStyle Height="1px" BackColor="Silver"></DayHeaderStyle>
<SelectedDayStyle Font-Bold="True" BackColor="#CCCCFF"></SelectedDayStyle>
<TitleStyle Font-Size="9pt" Font-Bold="True" ForeColor="#FFFFCC" BackColor="Black">
</TitleStyle>
<OtherMonthDayStyle ForeColor="#CC9966"></OtherMonthDayStyle>
</asp:Calendar>Daha sonra kod kısmımıza geçiyoruz ve;

protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
 Response.Redirect("Sorgu.aspx?Tarih=" + Convert.ToDateTime(Calendar1.SelectedDate).ToString("yyyy/MM/dd"));
}
Bu kodlarımız bu kadar şimdi diğer sayfalarıma geçelim.
Sorgu sayfamızı oluşturuyoruz.
<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
<ItemTemplate>
<table>
<tr style="height: 30px;">
<td>
<a><%#Eval("AdSoyad") %></a>
</td>
</tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater> Bu sayfamızın cs tarafı ise;

SqlConnection bag = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["marken"].ConnectionString);
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 SqlCommand cmdE = new SqlCommand("Select * from Musteriler where MontajGunu='" + Convert.ToDateTime(Request.QueryString["Tarih"]).ToString("yyyy/MM/dd") + "'", bag);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmdE);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
Repeater1.DataSource = dt;
Repeater1.DataBind();
} 


Kodlarımız bu kadararkadaşlar umarım faydalı olur.

*Calender kullanırken veritabanımızda var olan etkinlikleri takvim üzerinde işaretli şekilde göstermek istersek de;

SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select * from Musteriler", baglan.baglanti);
if (ConnectionState.Closed == baglan.baglanti.State)
baglan.baglanti.Open();
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
Calendar1.SelectedDates.Add(Convert.ToDateTime(dr["MontajGunu"]));
}
dr.Close();
baglan.baglanti.Close(); 

 

şekilinde okutarak eklebiliyoruz. Bu olay load olayında yazılmalıdır.


Görüşmek üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker

Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011

Arkadaşlar microsoft firması sağolsun boş durmuyor. Şimdide karşımıza Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 ile çıkıyor. Kısaca Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 şimdiki kullandığımız microsoft visual studio 2011 den farklı olarak biz yazılımcılara daha fazla esneklik ve daha fazla hız kazandırmak için geliyor.

Şimdi bir proje yaptığımızı düşünelim ve bu projenin içinde kesin ama kesin olacak 4 şey sayalım dediğimde ekleme, silme, güncelleme, ve listeleme gibi bileşenler sayarız. Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 bunu bize en hızlı yolu ile yapmamızı ağlayacak bir arayüz. Aramıza hoşgeldin Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011.

ASP.Net de Bilgisayar Kapatma, Oturum Kapatma, Bekletme,Yeniden Başlatma Kodları

Arkadaşlar işinize yarayabilecek kodlar olduğunu düşündüm ve paylaşmaya karar verdim. Birçok projede kullanabileceğiniz bir olay.

Kodlarımız;

System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-s -f -t 0"); // bilgisayarı kapatma komutu 

System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-l -f"); //oturumu kapatma kodları

System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-r -f -t 0"); //bilgisayarı yeniden başlatmak için

 System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-h -f"); // bilgisayarı hazırda beklet 

Görüşmek üzere

Osman KURT

Yazılım Geliştirici ve Grafiker